POTREBNÉ PODKLADY

Podklady potrebné k vypracovaniu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb:

  • Kontaktné údaje
  • Pôdorysy 
  • Rezy a pohľady
  • Situáciu 
  • Technickú správu
  • Predchádzajúce riešenie požiarnej bezpečnosti stavby – v prípade ak ide o zmenu stavby 
  • Iné doplňujúce informácie