DOMOV - ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

Po dlhoročných skúsenostiach v oblasti projektovania pozemných stavieb som sa rozhodol zamerať na požiarnu ochranu stavieb a získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Na čo potrebujeme projekt požiarnej ochrany?

Projektová dokumentácia stavby potrebná ku kolaudácii budovy je zložená z:

 • projektu architektúry
 • projektu statiky
 • projektu elektroinštalácie
 • projektu požiarnej ochrany
 • projektu vykurovania
 • projektu zdravotechniky (vodovodu, kanalizácie, plynoinštalácie, vzduchotechniky…)
 • energetického posudku stavby.

Stavby musia byť navrhnuté tak, aby nám požiar nevznikol.

Ak nastane neočakávaný vznik požiaru musia stavby spĺňať požiadavky aby:

 • sa nešíril vo vnútri objektu
 • sa dostali ľudia von z objektu
 • bolo umožnené hasičom vykonávať zásah
 • sa nešíril do okolitých prostredí.